Narva Vesi AS


Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasude arvutamise metoodika


AS Narva Vesi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasude arvutamise metoodikaga saab tutvuda siin.