Narva Vesi AS


Veepuhastus


Ühtekuuluvusfondi projekti "Narva vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine", mis lõpetati 15.10.2015. aastal, raames valmis Narvas uus veetöötlusjaam.
Lühiülevaatega uue veetöötlusjaama tehnoloogiast võib tutvuda siin.