Narva Vesi AS


Lisateenused


  • Eraisikute teenindamine - tel 356 9009
  • Juriidiliste isikute teenindamine - tel 356 9010

Töö, teenuse nimetus
 Hind koos
km-ga (EUR)

TÕENDID, DOKUMENDID, KOOPIAD
 
Tõendite väljastamine veetarbimise ja veemõõturite kohta
 3,00
Piiritlusakti väljastamine
 10,68
Mitmesuguste tõendite ja koopiate väljastamine ettevõtte arhiivi dokumentidest avalduse alusel
 6,00
Mitmesuguste tõendite ja koopiate väljastamine ettevõtte arhiivi dokumentidest avalduse alusel + postitamine
 6,40
Koopia tegemine veevarustuse lepingust
 2,00
Koopia tegemine A4, A3
 0,20
Koopia tegemine/ värvitrükk A0
 17,89
Koopia tegemine/ must-valge trükk A0
 11,5

MÕÕTURID 
 
Veemõõturi esmane plommimine
 12,00
Veemõõturi korduv plommimine eelnevalt tehtud tellimuse alusel
 12,00
Veemõõturi korduv plommimine ilma eelnevalt tehtud tellimuseta 
 25,00
Ühe korterimõõturi demonteerimine, taatlus ja paigaldmine Ø 15 mm
 17,00
Kahe korterimõõturi demonteerimine, taatlus ja paigaldmine Ø 15 mm
 32,00
Kolme korterimõõturi demonteerimine, taatlus ja paigaldmine Ø 15 mm
 46,00
Nelja korterimõõturi demonteerimine, taatlus ja paigaldmine Ø 15 mm
 61,00
Viie korterimõõturi demonteerimine, taatlus ja paigaldmine Ø 15 mm
 76,00
Kuue korterimõõturi demonteerimine, taatlus ja paigaldmine Ø 15 mm
 91,00
Veemõõturi demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 15 mm
 25,00
Veemõõturi demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 20 mm
 28,00
Veemõõturi demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 25 mm
 34,00
Veemõõturi demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 32 mm
35,00
Veemõõturi demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 40 mm
39,00
Veemõõturi demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 50 mm
 39,00
Veemõõturi välja vahetamine uue pöördklapiga veemõõturi vastu, Ø 15 mm
 25,00
Veemõõturi välja vahetamine uue pöördklapita veemõõturi vastu, Ø 15 mm
 23,00
Mõõturi paigaldamine mujale korteri ümberplaneerimise korral
 23,00

ÜHISVEEVÄRK, ÜHISKANALISATSIOON  
 
Tehniliste tingimuste väljastamine, kinnistu veetarve üle 5 m3/h
53,88
Tehniliste tingimuste väljastamine, kinnistu veetarve kuni 5 m3/h
28,20
Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike kooskõlastamine kohapeal
 80,99
Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike kooskõlastamine (detailplaneeringud, arengukavad)
 24,00
Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike kooskõlastamine (mõõdistustööd, ehitus- ja liitumisprojektid, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike rajamise või remontimise projektid)
14,40
Sisselõike teostamine linna veevärki
 491,54
Sisselõike teostamine linna kanalisatsiooni
204,17
Esmane ühendamine linna veevärgiga eraisikutele
 128,59
Esmane ühendamine linna kanalisatsiooniga eraisikutele
130,57
Esmane ühendamine linna veevärgiga juriidilistele isikutele
282,56
Esmane ühendamine linna kanalisatsiooniga juriidilistele isikutele
245,32
Korduv ühendamine linna veevärgiga/ lahti ühendamine linna veevärgist (kaevus)
 46,20
Veevarustuse peatamine/ taastamine avalduse alusel (kuulkraan)
 9,00
Võlgnike veevarustuse peatamine/ taastamine (kuulkraan)
 25,00
Kinnikülmunud veetoru lahtisulatamine
 127,93

Väljakutse tasu nimekirjas loetlemata tööde teostamiseks on alates 12 EUR.

  • Autotranspordi ja eritehnika rentimine tel 356 9008

 
 hind koos km-ga/ tund (EUR)
Asfaldilõikur LUX-450
 35,46
Avariiauto MERCEDES
47,88
Kompressor НАZ
37,20
Ekskavaator HANNIK
34,20
Ekskavaator LIEBHERR
47,88
Ekskavaator TEREX
 43,56
Kallurauto kraanaga MAN (tõstejõud 3 tonni)
 44,04
Pinnasetihendaja
30,48
Torustike survepesuauto SCANIA (mahutavus - 6 m3 vett ja 6 m3 reovett)
 114,60
Veetorustiku lekete tuvastamine PEGEOT BOXER
85,70