Narva Vesi AS


Fotod


Fotosid:
 
Narva veetöötlusjaama ja Mustajõe veehaarde ehitustöödest
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ja Narva linna ÜVVK-torustike rekonstrueerimistöödest
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
NURGAKIVI PANEK (04.09.2013)
 
04.09.2013. a pandi nurgakivi Narva uuele veepuhastusjaamale!

Narva veepuhastusjaama nurgakivi panekul osalesid keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Hannes Rumm, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus juhatuse esimees Veikko Kaufmann, riigikogulane Mihhail Stalnuhhin, Narva linnapea Tarmo Tammiste, Narva Linnavolikogu esimees Aleksandr Jefimov, AS Narva Vesi nõukogu esimees Vladimir Mižui, AS Narva Vesi juhatuse liige Aleksei Voronov, AS Merko Ehitus juhatuse liige Tiit Roben ning keskkonnaministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, Terviseameti, KIK´i, Narva Linnavalitsuse, Narva Linnavolikogu, AS-i Merko Ehitus, AS-i Krüger, OÜ Keskkonnaprojekt ja AS-i Narva Vesi teised eelpool nimetamata töötajad ja esindajad. Kohal oli ka kohalik ja riiklik meedia.
 
Lühike fotoülevaade toimunust...
 
AS Narva Vesi juhataja Aleksei Voronov ja
SA KIK juhatuse esimees Veiko Kaufmann
täidavad nurgakivi kapsli sisu
Narva Vesi projektijuht Hilje Õunapuu
jagab nurgakivi panijatele lahkelt
kiivreid ja kindaid välja
 
Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus
teeb algust nurgakivi panekuga
 
 
Narva linnapea Tarmo Tammiste jätkab...
 
 
SA KIK-i juhatuse esimees
Veiko Kaufmann ei jää maha...
Narva Linnavolikogu esimees
Aleksandr Jefimov
asub õhinaga asja kallale
AS Narva Vesi nõukogu esimees
Vladimir Mižui
 on valmis teatepulka üle võtma
Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht
 Hannes Rumm
AS Narva Vesi juhataja
Aleksei Voronov
nurgakivi paneku lõpusirgel
AS Merko Ehitus juhatuse liige
Tiit Roben on
kohe-kohe finišisse jõudmas
Aplaus! Kui juba nurgakivi sai pandud,
siis võib olla kindel, et ka kogu ülejäänud
veepuhastusjaam valmis saab!
Nüüd võib ka ringi vaadata, mis ehitusplatsil toimub
 
Ees on veel palju tööd...võtab tõsiseks
Ükski pidu ei ole päris pidu ilma söögi, joogi ja muusikata!
 
 
 


 

NARVA VEE-JA KANALISATSIOONITORUSTIKE REKONSTRUEERIMISE PROJEKTEERIMIS-JA EHITUSTÖÖD, II OSA
  
29.10.12. a paigaldatud infostendid - Tallinn mnt ja Kangelaste tn
 
 


 
 
NARVA LINNA VEE-JA KANALISATSIOONITORUSTIKE REKONSTRUEERIMISE II OSA PROJEKTEERIMIS-JA EHITUSTÖÖDE LEPINGU NING EHITUSJÄRELEVALVE LEPINGU SÕLMIMINE
(pressiteade)
 
Jüri Ligi (AS Infragate Eesti) ja
Aleksei Voronov (AS Narva Vesi)
 
Tiit Kõnd (Astlanda Ehitus OÜ/ Viimsi Keevitus AS/ Tekton OÜ)
ja Aleksei Voronov (AS Narva Vesi) 
 
 

 
NARVA LINNA VEEPUHASTUSJAAMA REKONSTRUEERIMISE PROJEKTEERIMIS- JA EHITUSTÖÖD
(projekt nr 2.1.0101.09-0012)
INFOSTENDIDE PAIGALDAMINE
 
 
Infostendid paigaldati 21.06.2012. a kahte asukohta:
 
1. Linna peamise liiklussõlme (Kangelaste ja Tallinna mnt ristmik) juurde Astlanda Ehitus OÜ infostendi (torude rekontrueerimine, osa I) lähedusse.
 
 
 
2. Veepuhastusjaama vahetusse lähedusse Kulgu tänavale.
 
 


 
 
30.04.2012. a SÕLMITI NARVA VEEPUHASTUSJAAMA PROJEKTEERIMIS-EHITUSLEPING
(pressiteade)
Aleksei Voronov (AS Narva Vesi) ja Tiit Roben (AS Merko Ehitus)
 


 
26.10.2011. a allkirjastasid AS Narva Vesi ja ühispakkuja Keskkonnaprojekt OÜ/AS Telora-E
lepingu omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamiseks
Narva linna veepuhastusjaama projekteerimis-ehitustööde üle.
(loe edasi pressiteadet)
 
 

 
Paigaldatud infostendid Narva linna Tallinna mnt-le ja Tallinna mnt ja Kreenholmi tn ristmikule
03. augustil 2011. a.
(Narva vee-ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise projekteerimis-ja ehitustööd, I osa)
 
 

 
AS Narva Vesi sõlmis 10.05.2011 .a ühispakkujaga OÜ Water Ser Ehitusjuhtimine/AS Water Ser/OÜ Astlanda Ehitus Narva linna vee-ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise projekteerimis-ja ehitustööde lepingu (torude ehitus, osa I)
 
AS Astlanda Ehitus juhatuse liige Tiit Kõnd (vasakul)
ja AS Narva Vesi juhatuse liige Aleksei Voronov (paremal)


 
Projekti “Narva vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“
ehitusjärelevalve lepingu allkirjastamine 01.02.2010. a. (I osa)
(loe siit...)
 

AS Narva Vesi juhatuse liige Aleksei Voronov

 
Keskkonnainvesteerinute Keskus SA (KIK) juhatuse liikmed Kalev Aun ja Andrus Kimber

 
 Алексей Воронов и Ааре Лейс
        Hannes Aarma, Siim Klaassen (KIK),                               Narva Vesi juhatuse liige Aleksei Voronov ja
     Harri Vihalemm, Lea Ruuven (Korbovek OÜ)                       Keskkonnaprojekt OÜ juhatuse liige Aare Leis
 
 
 
Keskkonnaprojekt OÜ juhatuse liige Aare Leis