Narva Vesi AS


Sissejuhatus


ÜLEVAATLIK INFO
AS NARVA VESI INVESTEERINGUTE 3 ETAPPI
AS NARVA VESI INVESTEERIMISPROJEKTIDE FINANTSEERIJAD PERIOODIL 2000-2015
 
 
 
 
 
 
 
 
VEE-JA KANALISATSIOONITORUSTIKU EHITUS NARVA LINNA 5 (VIIES) ELAMURAJOONIS
 
 
Projekti algus: juuni 2006
Projekti lõpp: detsember 2008
 
 
Projekti raames:
1. ehitati 20,21 km joogiveetorustikku ja 36,36 km kanalisatsioonitorustikku Narva 5 (viite) elamurajooni;
2. rekonstrueeriti 4,97 km olemasolevat joogiveetorustikku Kerese, Kreenholmi, Linda, Kosmonaudi, Rahu, Kangelaste, Mõisa, Joala, Uusküla, Kooli põik tänavatel ja Linda pargis;
3. rekonstrueeriti kaks reoveepumplat Narva linnas.

 
1. Projekti eesmärgid
 
  • Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide vastavusse viimine Eesti ja Euroopa Liidu nõuete ja direktiividega.
  • Veevarude kaitsmine ja saastatud heitvete hulkade keskkonda sattumise vähendamine.
  • Terviseriskide vähendamine läbi joogivee kvaliteedi ja elanikkonna elustandardi parendamise veevarustusteenuste osutamise kaudu.
  • Efektiivsema ja jätkusuutlikuma veevarustus- ja heitvete ärajuhtimise ja puhastamise süsteemi loomine.
  • Võimalikult paljude Narva elanike ühendamine vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga.
 
2. Tellija, Ehitaja ja Järelevalve Insener
 
Tellijaks oli AS Narva Vesi. Projekteerimis- (projekteeris Sweco Eesti AS) ja ehitustööde peatöövõtjaks oli Eesti-Saksa konsortsium AS K&H/WTE Wassertechnik GmbH. Töövõtuleping allkirjastati AS Narva Vesi ja AS K&H/WTE Wassertechnik GmbH vahel 14. juunil 2006.a. Projekteerimis- ja ehitustööde üle järelvalvet teostas Eesti konsortsium TSM Projektijuhtimise OÜ/Korbovek OÜ, kellega AS Narva Vesi sõlmis lepingu 22.08.2005.a.

 
3. Tööde rahastamine
 
Projekti (meede nr. 2001/EE/16/P/PE/008) finantseeris ELi Ühtekuuluvusfond 54,48% osas, Eesti riik (Keskkonnainvesteeringute Keskus SA ja Keskkonnaministeerium) 36,54 % osas ja Narva Vesi AS 8,98 % osas. Projekti kogumaksumuseks oli ca 147 mln EEK.
 
Kogu vajaliku info projekti kohta leiate käesolevalt leheküljelt.