Narva Vesi AS


Joogivee analüüside tulemused


Joogivee kvaliteedi kontroll
 
AS Narva Vesi varustab joogiveega Narva (sh Siivertsi linnaosa) ja Narva-Jõesuu linna. Ettevõte AS Narva Vesi koostab ühisveevärgist võetava joogivee kontrolli kava igaks viieks aastaks. Joogivee kontrolli kava on koostatud vastavalt sotsiaalministri 24. septembri 2019. a määruse nr 61 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” nõuetele ning kooskõlastatud Terviseametiga. Joogivee kontrolli kava sisaldab endas:
1) ühe ööpäeva jooksul käideldava vee keskmist kogust aastas;
2) uuritavate kvaliteedinäitajate loetelu;
3) kontrollproovide võtukohtade arvu ja nende asukohti;
4) proovide arvu iga kvaliteedinäitaja kohta ühe nimetatud ajavahemiku jooksul.
 
Joogivee kontrollproovide aastane koguarv sõltub linna veevõrku antava joogivee keskmisest ööpäevasest kogusest. Ühisveevärgist saadava joogivee kvaliteedi kontrolli programmiga on kindlaks määratud konkreetsed joogivee kontrollproovide võtukohad. Narva linnas võetakse joogivee kontrollproove erinevates linnaosades asuvate lasteaedade köögikraanidest:
lasteaed nr 8 Karikakar, A. Puskini tn 5a;
lasteaed nr 18 Punamütsike, Kreenholmi tn 8a;
lasteaed nr 30 Tareke, A. A. Tiimanni tn 16;
lasteaed nr 31 Sipsik, 26. Juuli tn 13a;
lasteaed nr 32 Sädemeke, Pähklimäe tn 5
lasteaed nr 37 Cipollino, A. Daumani tn 11.
Siivertsi linnaosas võetakse kontrollproove ühest mingist elumajast, Narva-Jõesuu linnas aga lasteaiast Karikakar, Karja tn 25.
 
Joogivee kontroll jaguneb tava- ja süvakontrolliks.
Joogivee tavakontrolli eesmärk on saada teavet joogivee kvaliteedi ja töötlemise (eriti desinfektsiooni) tõhususe kohta. Joogivee tavakontrolli uuritavate kvaliteedinäitajate loetelu on ära toodud sotsiaalministri 24. septembri 2019. a määruse nr 61 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” 3. peatüki paragrahvis 8.
Tavakontrolliks võetakse Narva linna ühisveevärgist 31 proovi aastas, Siivertsi linnaosa ühisveevärgist 1 proov aastas ning Narva-Jõesuu linna ühisveevärgist 4 proovi aastas.
Joogivee süvakontrolli eesmärk on saada teavet joogivee vastavusest kõikidele sotsiaalministri 24. septembri 2019. a määruse nr 61 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” paragrahvides 4, 5 ja 6 toodud kvaliteedinäitajatele, välja arvatud radioloogilised näitajad, mida tuleb määrata iga kümne aasta tagant. Süvakontrolliks võetakse Narva linna ühisveevärgist 3 proovi aastas, Siivertsi linnaosa ühisveevärgist 1 proov iga kümne aasta tagant ning Narva-Jõesuu linna ühisveevärgist 1 proov aastas.
Iga kuu esitatakse Terviseametile Narva ja Narva-Jõesuu linna ühisveevärgist ning Narva veepuhastusjaama puhta vee reservuaaridest võetava joogivee kontrolli andmed.
Lisaks AS Narva Vesi poolt tehtavale joogivee kvaliteedi kontrollile, võtab ka Terviseamet valikuliselt kontrollproove Narvas ja Narva-Jõesuus. Joogivee kvaliteedi näitajatega saab tutvuda allpool ja samuti Terviseameti koduleheküljel.
 
VEE KAREDUS
 
2020
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll märts 2020
Narva ja Narva-Jõesuu linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll veebruar 2020
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll jaanuar 2020
 
 
2019
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll detsember 2019
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll november 2019
Narva ja Narva-Jõesuu linnade veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll oktoober 2019
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll september 2019
Narva ja Narva-Jõesuu linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll august 2019
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll juuli 2019
Narva ja Narva-Jõesuu linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll juuni 2019
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll mai 2019
Narva ja Narva-Jõesuu linnade veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll aprill 2019
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll märts 2019
Narva ja Narva-Jõesuu linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll veebruar 2019
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll jaanuar 2019
 
 
2018
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll detsember 2018
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll november 2018
Narva ja Narva-Jõesuu linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll oktoober 2018
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll september 2018
Narva ja Narva-Jõesuu linnade veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll august 2018
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll juuli 2018
Narva ja Narva-Jõesuu linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll juuni 2018
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll mai 2018
Narva ja Narva-Jõesuu linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll aprill 2018
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll märts 2018
Narva ja Narva-Jõesuu linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll veebruar 2018
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll jaanuar 2018

 
2017
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll detsember 2017
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll november 2017
Narva ja Narva-Jõesuu linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll oktoober 2017
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll september 2017
Narva ja Narva-Jõesuu linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll august 2017
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll juuli 2017
Narva ja Narva-Jõesuu linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll juuni 2017
Narva linna ja Siivertsi elurajooni veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll mai 2017
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll aprill 2017
Narva-Jõesuu ja Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll märts 2017
Narva ja Narva-Jõesuu linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll veebruar 2017
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll jaanuar 2017
 
 
 
Diana Ilus
Veepuhastusjaam keemia ja tehnoloogia spetsialist
356 9025