Narva Vesi AS


Kontaktid


EHITUSTÖÖDE JÄRGSETE LIITUMISTE EEST VASTUTAV ISIK


Eraisikute kinnistute liitumisega projekti raames rajatud ühisveevarustus- ja kanalisatsioonivõrkudesse tegeleb:

Sergei Malõhhin
võrkude spetsialist
asukoht: kabinet 12 (AS Narva Vesi peakontori I korrus)
tel 356 9018
mob tel 5669 0012
e-mail:


EHITUSTÖÖDE JÄRGSETE PRETENSIOONIDEGA TEOSTATUD TÖÖDE KOHTA VASTUTAV ISIK 

Era- ja juriidiliste isikute garantiiaegsete pretensioonidega teostatud tööde kohta tegeleb:

Hilje Õunapuu
projektijuht
asukoht: kabinet 26 (AS Narva Vesi peakontroli II korrus)
tel 356 9034
mob tel 5669 0036
e-mail:


Avalduse vormi pretensiooni esitamiseks leiad siit.