Narva Vesi AS


Meist


 tööpakkumised
hanked
konkursid ja müük 
joogivee analüüside tulemused
 
 
 
 

Ülevalt alla,
alt üles -
see vihmapiisa tee,
taevast maha raputatud,
jõkke alla heidetud -
maad jootma,
merd täitma,
inimlast toitma,
elu kinkima,
ja jälle tagasi päikesekiirt mööda
alt üles, ülevalt alla - see vihmapiisa tee.


Siit algab jutustus Narva Veest...

...AS Narva Vesi põhiülesandeks on Narva ja Narva-Jõesuu linna joogiveega varustamine ning reovee puhastamine. Vaatamata ajaloo keerdkäikudele on ettevõte suutnud olla pika aja jooksul oma klientidele usaldusväärne partner.

Kliendid
Ettevõte teenindab 235 juriidilist isikut, 405 korteriühistut, 581 majavaldust Narvas ning 80 juriidilist isikut, 53 korteriühistut, 526 majavaldust Narva-Jõesuus. Suuremate klientide hulgas on Narva Gate OÜ, Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS, Nakro AS, Fortaco Estonia OÜ.

Aktsionärid
Narva linn ja Narva-Jõesuu linn

Nõukogu
Vladimir Mižui (esimees), Jan Saan, Anna Kovalenko, Mihhail Stalnuhhin, Galina Vologdina

Aktsiakapital
2 302 677,30 eurot

Osakonnad
 • hooldusosakond
 • vee-ja kanalisatsioonivõrkude osakond
 • klienditeenindus
 • raamatupidamine
sh jaamad
 • veepuhastusjaam
 • heitveepuhastusjaam
 
Põhitegevusalad
 • toorvee pumpamine, puhastamine ja joogivee juhtimine tarbijani;
 • majapidamis-, olme- ja tööstuslike heitvete vastuvõtmine, nende puhastamine ja väljalaskmine, setete töötlemine;
 • sadevete ärajuhtimine Narva linna territooriumilt ning nende puhastamine;
 • sadevete kanalisatsiooni ekspluatatsioon ja remont;
 • tuletõrjehüdrantide ekspluatatsioon;
 • veevõrkude ja ehitiste ekspluatatsioon, jooksev- ja kapitaalremont;
 • vee- ja heitvete mõõteriistade paigaldamine ja kontrollimine;
 • elanikkonnale, asutustele ja organisatsioonidele veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimis- ja ehitusteenuste osutamine, konsultatsiooniteenused;
 • veevarustuse ja kanalisatsiooni objektide ehituse tehniline järelevaatus, tellija funktsioonide täitmine.

Audiitorfirma
HLB Expertus KLF OÜ
Narva mnt 7a
10117 Tallinn
tel 655 5155
faks 655 5156
www.expertus.ee
 
 
AS Narva Vesi põhikiri