Narva Vesi AS


Uudised


TEADAANNE!
 
Seoses eriolukorra väljakuulutamisega Eestis, selleks et tõkestada COVID-19 viiruse levikut, lõpetab AS Narva Vesi kuni 31. märtsini klientide vastuvõtmise kohapeal. Samuti peatatakse ajutiselt avalduste vastuvõtmine elanikkonnalt, erandiks on vaid avariiolukord. Jätkuvalt suhtleme klientidega telefonitsi ja e-posti teel! Täname mõistva suhtumise eest!
 


 
UUS VEEVARUSTUSE- JA REOVEE ÄRAJUHTIMISE TARIIF NARVA JA NARVA-JÕESUU LINNAS ALATES 01.01.2020
 
Alates 01. jaanuarist 2020. a jõustub uus tariif veevarustamise ja reovee ärajuhtimise teenuse osutamisele elanikkonnale ja juriidilistele isikutele Narvas ning Narva-Jõesuus.
 
 
TEENUS
 
Elanikkond alates
01.01.2020
euro/m3

 
Juriidilised isikud alates 01.01.2020
euro/m3

 
KÜLM VESI
 0,687
 0,809
REOVEE ÄRAJUHTIMINE
 0,827
 0,922
KÄIBEMAKS
 0,303
 0,346
KOKKU
 1,817
 2,077

Abonenttasu on kõikidele klientidele 0,00 eurot, sadevee hind 0,543 euro/m³ ilma käibemaksuta, 0,652 euro/m³ käibemaksuga.
 

 
 
Lugupeetud kliendid!
 
AS Narva Vesi sulgeb alates 10. oktoobrist 2019 oma klienditeeninduspunkti Narva-Jõesuus (Pargi 3a). Makseid saab edaspidi sooritada interneti teel (rekvisiidid on märgitud arvele) või meie peakontoris aadressil Kulgu 4, Narva (T, K  8.00-12.00; 12.45-16.45).

AS Narva Vesi juhtkond
 

 
 
NARVA VEEPROJEKTI PIDULIK LÕPETAMINE 28.10.2015!
 
 


 
Alates 01. jaanuarist 2014. a jõustub uus tariif veevarustamise ja heitvee ärajuhtimise teenuse osutamisele elanikkonnale ja juriidilistele isikutele Narvas ning Narva-Jõesuus.
 
 
TEENUS
 
   
Elanikkond alates 01.01.2014
EUR/m3
 
        
 
Juriidilised isikud alates 01.01.2014
EUR/m3
 
KÜLM VESI
 0,596
 0,727
REOVEE ÄRAJUHTIMINE
 0,799
 0,902
KÄIBEMAKS
 0,279
 0,325
KOKKU
 1,674
 1,954
 
Abonenttasu on kõikidele klientidele 0,00 eurot, sadevee hind 0,518 EUR/m³ ilma käibemaksuta, 0,622 EUR/m³ käibemaksuga.

 
 
04.09.2013. a pandi nurgakivi Narva uuele veepuhastusjaamale!

Narva veepuhastusjaama nurgakivi panekul osalesid keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Hannes Rumm, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus juhatuse esimees Veikko Kaufmann, riigikogulane Mihhail Stalnuhhin, Narva linnapea Tarmo Tammiste, Narva Linnavolikogu esimees Aleksandr Jefimov, AS Narva Vesi nõukogu esimees Vladimir Mižui, AS Narva Vesi juhatuse liige Aleksei Voronov, AS Merko Ehitus juhatuse liige Tiit Roben ning keskkonnaministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, Terviseameti, KIK´i, Narva Linnavalitsuse, Narva Linnavolikogu, AS-i Merko Ehitus, AS-i Krüger, OÜ Keskkonnaprojekt ja AS-i Narva Vesi teised eelpool nimetamata töötajad ja esindajad. Kohal oli ka kohalik ja riiklik meedia.

Lühike fotoülevaade toimunust...
 
AS Narva Vesi juhataja Aleksei Voronov ja
SA KIK juhatuse esimees Veiko Kaufmann
täidavad nurgakivi kapsli sisu
Narva Vesi projektijuht Hilje Õunapuu
jagab nurgakivi panijatele lahkelt
kiivreid ja kindaid välja
 
Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus
teeb algust nurgakivi panekuga
 
 
Narva linnapea Tarmo Tammiste jätkab...
 
SA KIK-i juhatuse esimees Veiko Kaufmann ei jää maha...
Narva Linnavolikogu esimees
Aleksandr Jefimov
asub õhinaga asja kallale
AS Narva Vesi nõukogu esimees
Vladimir Mižui on valmis
teatepulka üle võtma
Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht
Hannes Rumm
AS Narva Vesi juhataja
Aleksei Voronov
nurgakivi paneku lõpusirgel
AS Merko Ehitus juhatuse liige
Tiit Roben on
kohe-kohe finišisse jõudmas
Aplaus! Kui juba nurgakivi sai pandud,
siis võib olla kindel, et ka kogu ülejäänud
veepuhastusjaam valmis saab!
Nüüd võib ka ringi vaadata, mis ehitusplatsil toimub
 
Ees on veel palju tööd...võtab tõsiseks
Ükski pidu ei ole päris pidu ilma söögi, joogi ja muusikata!

 
 
NARVA LINNA VEEPUHASTUSJAAMA PROJEKTEERIMIS-EHITUSLEPINGU SÕLMIMINE

30. aprillil 2012. a allkirjastati sihtasutuses Keskkonnainvesteeringute Keskus leping Narva linna veepuhastusjaama projekterimis-ehitustööde teostamiseks. Lepingu sõlmisid AS Narva Vesi ning ühispakkuja AS Merko Ehitus/ Krüger A/S nimel juhtivpartner AS Merko Ehitus. Lepingu osapool selgus läbi viidud avatud menetlusega rahvusvahelise riigihanke (viitenumber 122436) tulemusel, millele laekus kolm pakkumust: ühispakkuja AS Merko Ehitus/ Krüger A/S pakkumus (Eesti-Taani konsortsium), ühispakkuja OÜ Astlanda Ehitus/ Water Ser SIA/ Eco Environment OY pakkumus (Eesti-Soome-Läti konsortsium) ning SEEN Technologie Sp z o. o pakkumus (Poola pakkuja). Edukaks pakkujaks osutusid ühispakkujad Merko Ehitus AS/ Krüger A/S. Projekteerimistööd algavad koheselt peale hankelepingu sõlmimist ja kestavad käesoleva aasta lõpuni, mis lubab alustada ehitustegevust 2013. aasta jaanuarist. 2015. a kevadeks peab uus veepuhastujaam valmis olema ja Tellijale üle antud.
Veepuhastusjaama projekteerimis-ehitustööde lepingu maksumuseks on 21,1 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Tööd viiakse läbi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi poolt kaasrahastatava projekti “Narva vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine” (SFOS nr 2.1.0101.09-0012) raames, mille tõttu neid finantseeritakse kolmest rahastusallikast: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist 64,44% osas, 25% osas Narva linna eelarvest ja 10,56% osas aktsiaseltsi Narva Vesi omavahenditest. Veepuhastusjaama projekteerimis-ehitustööde eesmärgiks on Narva linna veepuhastusjaama rekonstrueerimine selliselt, et narvalased saaksid tarbida nõuetele vastavat, kvaliteetset, joogikõlbulikku ja inimtervisele ohutut joogivett. Eesmärgi saavutamiseks rekonstrueeritakse ja viiakse vastavusse kaasaja tehniliste ja tehnoloogiliste nõuetega Mustajõe veehaare ning ehitatakse uus Narva veepuhastusjaam.

 Lisainfo:
Hilje Õunapuu
Narva Vesi AS projektijuht
Tel 356 3034, 5669 0036
 

 
Narva-Jõesuu veemajandusprojekt sai Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist raha

18. veebruaril 2011. a rahuldas Keskkonnainvesteeringute Keskus SA AS Narva Vesi poolt esitatud projekti “Narva-Jõesuu linna reoveekogumisala veemajandusprojekt” rahastustaotluse.

Projektist võid lähemalt lugeda siit...
 

 
Alates 01. veebruarist 2011. a toimub AS Narva Vesi peakontori klienditeeninduses klientide teenindamine kahel nädalapäeval:
teisipäev ja kolmapäev alates 8.00 kuni 12.00 ja 12.45 kuni 16.45.
 

 
HOIATUS!!!

Olge ettevaatlikud, kui teile koju ukse taha tulevad inimesed, kes nimetavad end AS Narva Vesi töötajateks ja pakuvad osta veefiltreid vms. AS Narva Vesi ei tegele veefiltrite reklaamimise ega müügiga!


 
LUGUPEETUD KLIENDID!

Narva Vesi AS teenindab korteriühistutele, majaomanikele jt kuuluvaid vee- ja kanalisatsioonivõrkusid ning kaevusid avalduse alusel VAID TÖÖPÄEVITI 8.00-16.45.
 
Puhkepäevadel ja pühade ajal hooldab Narva Vesi AS vaid ettevõttele kuuluvaid vee- ja kanalisatsioonivõrkusid ning kaevusid.


 
PRESSITEADE
19. veebruar 2009
NARVA LINNAS LAIENDATI ÜHISVEEVÄRGI- JA KANALISATSIOONITORUSTIKKE

Eile, 18. veebruaril algusega kell 13 toimus Narva Kutseõppekeskuses Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise projekti pidulik lõpetamine.
Projekti näol on tegemist EL Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatud ”Narva vee- ja heitveetorustikud” veemajandusprojektiga, mille raames rajati Narva linna viide elamurajooni 20,21 km uut joogiveetorustikku ja 36,36 km uut kanalisatsioonitorustikku.
Samuti rekonstrueeriti 4,97 km olemasolevat joogiveetorustikku Narva linna erinevatel tänavatel (Kerese, Kreenholmi, Linda, Kosmonaudi, Rahu, Kangelaste, Mõisa, Joala, Uusküla, Kooli põik, Linda park) ning renoveeriti Narva kaks reoveepumplat.
Projektijuht Hilje Õunapuu sõnul oli joogivee- ja kanalisatsioonitorustike laiendamise vajadus elamurajoonidesse tingitud sellest, et kõigis neis rajoonides puudus ühine joogivee- ja reoveetorustik. ”Projekt täitis oma eesmärgi, rajatud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustikud annavad umbes 1400-le narvalasele võimaluse saada linna joogivett ning kanaliseerida oma reoveed ühisveevärki. Torustike rajamine elurajoonidesse parandas oluliselt sealsete elanike elukvaliteeti,” lisas Õunapuu.
AS Narva Vesi tegevdirektori Aleksei Voronovi sõnul on see suur samm edasi, et tagada eestimaalastele kvaliteetne joogivesi, mis oluliselt vähendab terviseriske ning tänu korralikule reoveekogumisele väheneb reostuskoormus kogu meie elukeskkonnale. ”Projekti tulemusel ühendatakse rajatud ühisveevarustus- ja kanalisatsioonitorustikega umbes 700 elamut ning sellega tagatakse ka Euroopa Liidu asula reovee kogumise ja puhastamise ning joogiveedirektiivi nõuete täitmine.”
Projekti ehitustööd algasid 2006. aasta juulis ning kestsid kuni detsembrini 2008. Projekt maksis kokku 147,9 miljonit Eesti krooni. Projekti rahastas 54,48% osas EL Ühtekuuluvusfond, 36,54% osas rahastasid Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Keskkonnaministeerium ning 8,98% panustas Narva Vesi AS.
Projekteerimis- ja ehitustööde peatöövõtjaks oli Sweco Eesti AS ja Saksa-Eesti konsortsium K&H AS/WTE Wassertechnik GmbH. Ehitusjärelevalvet teostas Eesti konsortsium TSM Projektijuhtimise OÜ/Korbovek OÜ.
Lisainfo:

Hilje Õunapuu
Narva Vesi AS projektijuht
tel 356 3034, 5669 0036

 

 
september 2008

Miks joogivee värvus on viimasel ajal kollakaspruun ?
(katkend Narva Vesi AS tootmisosakonna juhataja Jevgenia Demintseva antud intervjuust)
..."Veepuhastusjaama tehnoloogias pole toimunud mingeid muudatusi. Muud joogivee põhiparameetrid vastavad nõetele, piirnormide ületamisi pole.
Põhjus peitub ilmastikuoludes. Viimased kaks nädalat on vihma sadanud peaaegu ööpäevaringselt ning selle tulemusena on jõest puhastamiseks võetava vee värvusaste peaaegu 3 korda suurem kui tavaliselt, hägusus aga 2 korda. Kõik, mis vihmavee poolt uhutakse ära pinnasest, teedelt, metsadest, põldudelt jne sattub jõkke. Seetõttu veepuhastusjaam oma olemasoleva tehnoloogiaga ei tule täiel määral toime vee puhastamisega, kuna toorvee värvust ja hägusust puudutavad parameetrid ületavad jaama projekteeritud parameetrid mitmekordselt. Näiteks praegu on vee värvus 108 mõõtühikut, tavaliselt on see näitaja aga 34-60 mõõtühikut.
Narva Vesi AS-i laboris võetakse iga päev veeproove, omades nii kontrolli olukorra üle. Kõik ülejäänud näitajad vastavad nõuetele, vesi on bioloogiliselt ohutu. Lakkamatute vihmasadude lõppedes taastub ka vee endine värvus". ...
 

 
14. juunil 2006. a allkirjastasid Narva Vesi AS ja AS К&H/WTE Wassertechnik GmbH tööettevõtulepingu Narva 5 (viie) eramurajooni vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks. Tööde järelvalvet teostab TSM Projektijuhtimise OÜ.
Projekti tulemusena ehitatakse kokku 55 km vee- ja kanalisatsiooni magistraaltorustikku. Käesoleval hetkel teostatakse eeltöid - geodeetilised uuringud, detailprojektide koostamine, ehituslubade taotlemine. Reaalsed ehitustööd aga algavad augustikuus 2006 ning kestavad kuni augustikuuni 2008.
Projekti finantseerib ELi Ühtekuuluvusfond – 54,48%, Eesti riik (Keskkonnainvesteeringute Keskus SA, Keskkonnaministeerium) – 36,54% ja Narva Vesi AS – 8,98%. Projekti üldmaksumuseks on 147 mln EEK.
Projekti ellu rakendamine aitab parandada veevarustamise ja heitvee ärajuhtimise teenuse osutamist Narva linnas.
 


HEITVEEPUHASTUSJAAMA REKONSTRUEERIMISE PROJEKTI LÕPETAMINE

16. detsembril 2005. a toimus AS-i Narva Vesi reoveepuhastusjaamas Ühtekuuluvusfondi 2000/EE/16/P/PE/003 “Narva reoveepuhastusjaama rekonstrueerimine” lõpetamine.
Narva reoveepuhastusjaama rekonstrueeriti ajavahemikus juuli 2003 - oktoober 2005. 1960-ndatel aastatel ehitatud reoveepuhastusjaama rekonstrueerimise vajadus oli tingitud asjaolust, et vana amortiseerunud jaam ei vastanud Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu keskkonna saaste piirnormidele. Vananenud olid nii rajatised, hooned kui ka tehnoloogia ja seadmed. Projekt on täitnud oma eesmärgi: rekonstrueeritud reoveepuhastusjaam vastab igati keskkonna saaste piirnormidele üldfosfori, hõljumite, nitraatide ja üldlämmastiku osas. Samuti on vähendatud välisõhu saastamist uue puhastustehnoloogia kasutamisega.
Skanska EMV AS & Krüger A/S (Eesti-Taani konsortsium) ning Purac AB (Rootsi) poolt rekonstrueeritud reoveepuhastusjaam on paigaldatud seadmete ja tehnoloogia poolest üks uudsemaid ja modernsemaid reoveepuhastusjaamasid Euroopas.
Narva linna olme- ja tööstusreovett puhastati vanas jaamas ja puhastatakse uues renoveeritud jaamas eraldi kahe liinina.
Reoveepuhastusjaama rekonstrueerimine läks kokku maksma 139 miljoni Eesti krooni. Rekonstrueerimise projekti finantseeriti 56% osas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist, 19% osas Rootsi Investeeringute ja Arengu Agentuuri poolt ning kaasfinantseeriti 15% osas Keskkonnainvesteeringute Keskus SA poolt ja 10% osas Narva Vesi Asi poolt.