Narva Vesi AS


Teenuste hinnad


 
VEEVARUSTUSE- JA REOVEE ÄRAJUHTIMISE TARIIF NARVA JA NARVA-JÕESUU LINNAS ALATES 01.01.2014
 
Alus: 01.07.2013. a Konkurentsiameti otsus nr 9.1-3/13-012 (väljavõte otsusest).
 
TEENUS
EUR/m3 ilma KM-ta
EUR/m3 koos KM-ga 
TASU VÕETUD VEE EEST FÜÜSILISED ISIKUD
 0,596
 0,715
TASU VÕETUD VEE EEST JURIIDILISED ISIKUD
 0,727
 0,872
TASU REOVEE (SAASTEGRUPP 0) ÄRAJUHTIMISE JA PUHASTAMISE EEST FÜÜSILISED ISIKUD
 0,799
 0,959
TASU REOVEE (SAASTEGRUPP 0) ÄRAJUHTIMISE JA PUHASTAMISE EEST JURIIDILISED ISIKUD
 0,902
 1,082
TASU REOVEE (SAASTEGRUPP 2) ÄRAJUHTIMISE JA PUHASTAMISE EEST
 0,988
 1,186
TASU SADEME- JA DRENAAZIVEE NING MUU PINNASE- JA PINNAVEE ÄRAJUHTIMISE JA PUHASTAMISE EEST
 0,518
  0,622
 
Ülaltoodu alusel:
 
Teenus
Füüsilised isikud 
(saastegrupp 0) 
EUR/m3
Juriidilised isikud (saastegrupp 0)
EUR/m3
 Külm vesi 0,596 0,727
 Reovee ärajuhtimine 0,799 0,902
 Käibemaks 0,279 0,325
 Kokku 1,674 1,954