Narva Vesi AS


Teenuste hinnad


UUS TARIIF!
VEEVARUSTUSE- JA REOVEE ÄRAJUHTIMISE TARIIF NARVA JA NARVA-JÕESUU LINNAS ALATES 01.01.2020
 
Alus: 11.07.2019. a Konkurentsiameti otsus nr 9.3/2019-006 (väljavõte otsusest).
 
TEENUS
EUR/m3 ilma
KM-ta               
EUR/m3 koos
KM-ga
TASU VÕETUD VEE EEST FÜÜSILISED ISIKUD 0,687 0,824
TASU VÕETUD VEE EEST JURIIDILISED ISIKUD 0,809 0,971
TASU REOVEE (SAASTEGRUPP 0) ÄRAJUHTIMISE JA PUHASTAMISE EEST       
FÜÜSILISED ISIKUD
 0,827 0,992
TASU REOVEE (SAASTEGRUPP 0) ÄRAJUHTIMISE JA PUHASTAMISE EEST
JURIIDILISED ISIKUD
 0,922 1,106
TASU REOVEE (SAASTEGRUPP 2) ÄRAJUHTIMISE JA PUHASTAMISE EEST 1,102 1,322
TASU SADEME- JA DRENAAZIVEE NING PINNASE- JA PINNAVEE
ÄRAJUHTIMISE JA PUHASTAMISE EEST
 0,543 0,652
 
Ülaltoodu alusel:
 Teenus
Füüsilised isikud
(saastegrupp 0)
EUR/m3 
Juriidilised isikud
(saastegrupp 0)
EUR/m3 
 Külm vesi 0,687 0,809
 Reovee ärajuhtimine 0,827 0,922
 Käibemaks 0,303 0,346
 Kokku 1,817 2,077
 
Tariif tõusis füüsilistele isikutele 0,143 eurot ja juriidilistele isikutele 0,123 eurot.
 

 
VEEVARUSTUSE- JA REOVEE ÄRAJUHTIMISE TARIIF NARVA JA NARVA-JÕESUU LINNAS ALATES 01.01.2014 KUNI 31.12.2019
 
Alus: 01.07.2013. a Konkurentsiameti otsus nr 9.1-3/13-012 (väljavõte otsusest).
 
TEENUS
EUR/m3 ilma KM-ta
EUR/m3 koos KM-ga 
TASU VÕETUD VEE EEST FÜÜSILISED ISIKUD
 0,596
 0,715
TASU VÕETUD VEE EEST JURIIDILISED ISIKUD
 0,727
 0,872
TASU REOVEE (SAASTEGRUPP 0) ÄRAJUHTIMISE JA PUHASTAMISE EEST FÜÜSILISED ISIKUD
 0,799
 0,959
TASU REOVEE (SAASTEGRUPP 0) ÄRAJUHTIMISE JA PUHASTAMISE EEST JURIIDILISED ISIKUD
 0,902
 1,082
TASU REOVEE (SAASTEGRUPP 2) ÄRAJUHTIMISE JA PUHASTAMISE EEST
 0,988
 1,186
TASU SADEME- JA DRENAAZIVEE NING MUU PINNASE- JA PINNAVEE ÄRAJUHTIMISE JA PUHASTAMISE EEST
 0,518
  0,622
 
Ülaltoodu alusel:
 
Teenus
Füüsilised isikud 
(saastegrupp 0) 
EUR/m3
Juriidilised isikud (saastegrupp 0)
EUR/m3
 Külm vesi 0,596 0,727
 Reovee ärajuhtimine 0,799 0,902
 Käibemaks 0,279 0,325
 Kokku 1,674 1,954