Narva Vesi AS


Teenuste hinnad


 
VEEVARUSTUSE- JA REOVEE ÄRAJUHTIMISE TARIIF NARVA JA NARVA-JÕESUU LINNAS ALATES 01.01.2020
 
Alus: 11.07.2019. a Konkurentsiameti otsus nr 9.3/2019-006 (väljavõte otsusest).
 
TEENUS
euro/m3 ilma
KM-ta               
euro/m3 koos
KM-ga
TASU VÕETUD VEE EEST FÜÜSILISED ISIKUD 0,687 0,824
TASU VÕETUD VEE EEST JURIIDILISED ISIKUD 0,809 0,971
TASU REOVEE (SAASTEGRUPP 0) ÄRAJUHTIMISE JA PUHASTAMISE EEST       
FÜÜSILISED ISIKUD
 0,827 0,992
TASU REOVEE (SAASTEGRUPP 0) ÄRAJUHTIMISE JA PUHASTAMISE EEST
JURIIDILISED ISIKUD
 0,922 1,106
TASU REOVEE (SAASTEGRUPP 2) ÄRAJUHTIMISE JA PUHASTAMISE EEST 1,102 1,322
TASU SADEME- JA DRENAAZIVEE NING PINNASE- JA PINNAVEE
ÄRAJUHTIMISE JA PUHASTAMISE EEST
 0,543 0,652
 
Ülaltoodu alusel:
 Teenus
Füüsilised isikud
(saastegrupp 0)
euro/m3 
Juriidilised isikud
(saastegrupp 0)
euro/m3 
 Külm vesi 0,687 0,809
 Reovee ärajuhtimine 0,827 0,922
 Käibemaks 0,303 0,346
 Kokku 1,817 2,077