Narva Vesi AS


Ajalugu


 
Narva linna veevärgi avamise kuupäevaks loetakse 28. septembrit 1876. Seega võime kindlalt öelda, et linna veevärk on soliidse vanusega.
Veevarustuse ja heitveepuhastuse juhtimissüsteemi korraldus on aastate jooksul muutunud.
1965 - moodustati Narva linna Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Kontor.
1971 - reorganiseeriti see Narva Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Tootmisvalitsuseks.
1984 - ühendati kõik Eesti “Veekanali” tootmisvalitsused Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Tootmiskoondiseks, millele allus Narva Tootmisvalitsus.
1992 - loodi Riigiettevõte Eesti Vesi ning selle siseselt Narva Veevõrk.  
                                                                                          1993 - sai Narva Vesi munitsipaalettevõtteks.
                                                                                          1995 - korraldati see ümber aktsiaseltsiks Narva Vesi.